Spring til indhold
Hjem » Blog » Hvad er vrede, og hvordan håndterer vi den?

Hvad er vrede, og hvordan håndterer vi den?

Jeg selv har oplevet smerte og vrede i mit liv.

De fleste af mine klienter har også gennemlevet det mere eller mindre i deres liv.
En af mine klienter har endog været i fængsel på grund af sit voldsomme temperament, inden han kom til mig for at få hjælp.
Det lykkedes, og hans liv og parforhold ændrede sig til det betydeligt bedre efter et forløb hos mig.

vrede
Ingen levende væsener på denne Jord går igennem livet uden at have oplevet følelsesmæssig smerte og vrede. D
et er en del af livet.
Mennesker lider en gang imellem, og det er helt normalt og naturligt.
Men smerten og lidelsen behøver ikke at ødelægge vores liv.
Ligesom fordele kan vendes til ulemper, og ulemper kan vendes til fordele, kan smerte og vrede vendes til at give vores liv større værdi og styrke.
Tricket er at lære, hvordan du lever MED smerten og vreden – og UDEN at det begrænser eller ødelægger dine muligheder og relationer.
Smerte og vrede kan blive en ven, der hjælper dig, når det er nødvendigt.

Tænk på en hammer. Den er bare en hammer.
Men DU kan vælge enten at smadre butiksruder med den – eller bygge et stort flot træhus, hvor du slå søm i brædderne.
Hammeren er stadig bare en hammer. Det er din bevidsthed, der afgør, om du opfatter den som ”ven” eller ”fjende”.

På samme måde kan vreden også bruges konstruktivt, fx i sportsturneringer, hvor det giver iver og kampgejst – eller hvis en person overfalder dit barn.

Vrede er en kompliceret sammensætning af tanker, følelser, samt tilskyndelser til handling.
De fleste mennesker har oplevet ubehaget og frygten ved vrede, når den hærger på sin ødelæggende vej. Den kan skade både dem, vi elsker, og vreden kan skade os selv.
Måske har vi også stået på mål for andres vrede og lært at frygte dens eksplosive kraft.
Nogle har været besat af uretfærdigheder fra fortiden, som har farvet alt for mange gode minder.
Og måske har vi afskåret os selv fra uanede muligheder for at leve et godt liv.

Det er værd at notere sig, at det ikke er de vrede tanker eller den vrede følelse, der skaber problemerne.
Det er derimod de vrede ord og handlinger.

Hvor fedt livet kan blive

Håbet og friheden, når vrede ikke styrer og kontrollerer dig

Du har formentlig allerede forsøgt at styre din vrede, og med stor sandsynlighed uden held.
Måske har du talt med en ven om det, eller læst en bog, eller gået på et kursus.
De fleste selv-hjælps-bøger forsøger at lære mennesker bedre måder at håndtere vrede på.
Måske har du forsøgt at holde vreden nede, når den opstod, eller undertrykt din vrede, eller beroliget dine tanker, eller distraheret dig selv med andre ting, eller slået i puder eller på en boksebold.
Men hvordan har disse teknikker hjulpet dig?
Hvor stor succes har du haft med disse strategier?
Er du kommet i mål med det, du ønskede dig?

Erfaringsmæssigt vil ingen af de ovennævnte tiltag ændre dine resultater.
Intense følelser, såsom vrede (og forelskelse), kan meget sjældent ændres eller kontrolleres.
Man kan ikke bare få dem til at forsvinde.

Hvis man vil HAVE noget andet, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man hidtil har gjort.

vrede

Dine handlinger

Den gode nyhed er, at du kan kontrollere DIN REAKTION, når du bliver grebet af vrede tanker og følelser.
Det er nemlig noget helt andet end at styre vrede. Du kan lære at lade vreden være og simpelthen opleve det som en tanke eller følelse.
Du behøver ikke at handle ud fra din vrede, og den behøver ikke at styre, hvad du gør.
I stedet for at råbe højt ad din partner eller børn, kan du lære at reagere anderledes.
Du kan lære at iagttage dine vrede følelser og forurettede tanker og IKKE bare at gøre, hvad de beordrer dig til.

Løsningen på problemerne

Det hjælper ikke noget at forsøge at holde vreden nede, når den opstår.
Eller at få den til at forsvinde.
Løsningen er at ændre dit forhold til og din reaktion på dine vrede tanker og følelser.
Du skal lære at anerkende og respektere dine vrede tanker og følelser – uden at identificere dig med dem og uden at reagere på dem.

Tanker og følelser er flygtige størrelser. De kommer og går.

Vrede er særdeles anvendeligt, hvis du bliver angrebet af fx en sabelkat, fordi vreden vil give dig kræfter til enten at slås eller at løbe din vej.
Men vrede er ødelæggende, hvis den bruges til at løse problemer i parforholdet eller i forhold til dine børn eller andre af dine nærmeste.

Det meningsfulde liv

Hvordan ville det mon være for dig at få et mere afbalanceret liv med omsorg og medfølelse, specielt fra og for dig selv?
Er målet med livet ikke at bruge vores dyrebare tid på noget, som vi anser for værdifuldt og værdigt?
Vrede og frustration er formentlig ikke på din top-ti-liste over favorit-følelser.
Når du opgiver tovtrækningen og smider rebet fra dig, vil du opdage, at din hånd, din fod og din tale i langt højere grad vil gøre det, der er værdifuldt for dig.

Du kan som sagt ikke kontrollere dine tanker og følelser, men du kan komme til at kontrollere den måde, du reagerer på med din mund, din hånd og din fod.
Du kan vælge, om du vil skælde ud eller stille spørgsmål, om du vil slå eller stryge med hårene og om du vil gå eller blive.
Du kan blive herre i dit eget hus.

løsninger

Accept

Accepter dét, du ikke kan ændre på. Gør noget ved dét, du kan ændre på.
Og lær at kende forskel på de to vidt forskellige ting.

Accepter din vrede.
Den er til stede af en eller anden grund, og den har tidligere hjulpet dig på mange områder i dit liv.
Den skaber handling, når der skal kæmpes, fx hvis dit barn bliver overfaldet. Vrede er en naturlig del af livet.

Opbyg en medfølelse for din vrede.
Vrede har brug for et fjendebillede for at eksistere, men når du møder vrede med medfølelse, er der ikke meget plads til at den kan vokse sig større.
Derfor er medfølelse så vigtig.
Medfølelse kommer af viden, forståelse og mening.
Når noget giver mening, forstår vi det, og vi bliver langt mere rummelige og overbærende.
Medfølelse er både for dig selv, men også for dem, der har gjort dig ondt.
Hvis du bliver ved med at være vred på andre, skader du dig selv mere, end du skader de andre.
Det svarer til at samle glødende kul op med de bare næver for at kaste det efter andre.
Det er primært dig selv, der bliver forbrændt.

Skab en blid opmærksomhed omkring din vrede.
Se tingene i et bredere perspektiv.
Lær at håndtere dine fordømmende tanker og din fordømmende adfærd.
Lær at tage ansvar for din følelser, fordi de mennesker, der fremprovokerer dem, blot er projektioner (spejlbilleder) af en selv. “Tyv tror, at hver mand stjæler.”

Tanker og følelser

Stol ikke kun på dine tanker og følelser.
De snyder dig nogle gange.
De snyder dig mange gange.
Du ER ikke dine tanker og følelser.
De er som et søkort og et kompas.
De er særdeles anvendelige at navigere efter, men de er ikke selve sejladsen.
Kompasset fortæller dig retningen mod nord (din etik) og søkortet fortæller dig hvor sejlrenden og de farlige klipper er.
Det vil være en god idé at bruge dine følelser og tanker klogt, så du får mest gavn af dem.
Også på længere sigt.

Tre trin at tænke over:

  1. Accepter dine tanker og følelser. De er der alligevel hele tiden, og du kan ikke ændre på dem.
  2. Vælg en ny retning. Du kan vælge, hvad du vil sige, gøre og hvor du vil gå hen. Uanset om du er vred eller ej.
  3. Forfølg dine mål og bring dem til udførelse. Gør noget, og gør det anderledes end dét, du plejer at gøre (som jo ikke virkede).

Du er nu nået til slutningen af artiklen.
Hvilket indtryk efterlader det dig?
Er der noget, du kan genkende?
Er der noget, du bliver provokeret af?
Eller bliver du motiveret til at gøre noget ved eventuelle udfordringer med vrede?
Uanset om det er din egen eller andres vrede?
Hvordan ville dit liv være anderledes, hvis der var mindre råberi, frustrationer, overgrebsagtige situationer og ukontrolleret vrede?