Spring til indhold
Hjem » Blog » Grunden til kronisk vrede på arbejdet

Grunden til kronisk vrede på arbejdet

Årsagerne

Hvis man ofte er vred og rasende på sit arbejde, kan man risikere, at det kan have indflydelse både på arbejdet, men også i privatlivet. Virkningerne af vreden begrænser sig sjældent kun til en enkelt del af ens liv.

Vrede kan forårsage forhøjet stressniveau, både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt, samt bidrage til angst.
Vreden kan også skabe helbredsmæssige udfordringer med fx forøget hjertefrekvens, øget blodtryk og det kan skade immun- og centralnervesystemet, samt selvværdet, selvtilliden og ens relationer.

Hvis man konstant sidder fast i negative tanker og følelser, vil det skabe mønstre af automatiske aktiviteter i hjernen, der tiltrækker endnu mere negativitet og endnu flere problemer.

vrede på arbejdet

De mest almindelige grunde til vrede på arbejdet

Der kan være mange forskellige årsager til, at man føler sig vred på sit arbejde – både relateret til selv arbejdet, men også til andre områder af ens liv.
Det kan derfor være en god idé at udforske de underliggende årsager (triggerne), for at håndtere tankerne og følelserne – og ændre adfærden.

Her er nogle forslag til mulige årsager til, at noget på dit arbejde kan gøre dig vred:

 1. Dårlig kommunikation: Ineffektiv kommunikation på arbejdspladsen kan forårsage uklarhed, misforståelser og konflikter.
  Når kommunikationen bryder sammen, kan det føre til frustration og vrede på grund af skuffede forventninger, uhåndterede bekymringer eller en følelse af at være undervurderet, ikke-hørt eller ikke-forstået.
 2. Højt niveau af stress: Arbejdsrelateret stress kan akkumuleres over tid og føre til følelser af vrede og frustration.
  Stor arbejdsbyrde, hårde deadlines, konflikter med kollegaer eller ubalance mellem arbejde og privatliv kan bidrage til øget stressniveau, hvilket gør det mere sandsynligt, at vrede opstår.
 3. Mangel på selvstændighed og tab af kontrol: Følelsen af, at du har begrænset kontrol over dit arbejde, beslutningsprocesserne eller at du bliver mikro-administreret, kan skabe følelser af vrede og irritation.
  Når du oplever manglende autonomi, eller konstant underminering i din rolle, kan det ødelægge din arbejdsglæde og udløse vrede.
 4. Urimelig behandling: At opleve uretfærdig behandling som fx favorisering, diskrimination eller manglende anerkendelse for din indsats, kan det føre til vrede.
  Når du føler, at dit arbejde ikke bliver værdsat, eller at andre får positiv særbehandling, kan det være frustrerende og demoraliserende.
 5. Uopfyldte forventninger: Hvis dit job ikke stemmer overens med dine forventninger, karrieremål eller personlige værdier, kan det skabe utilfredshed og nære vreden.
  Uanset om det skyldes mangel på vækstmuligheder, et misforhold i jobansvaret eller bare følelsen af ikke at blive værdsat, kan disse faktorer bidrage til vrede og en følelse af at sidde fast.
 6. Organisationskultur: Et giftigt arbejdsmiljø med dårlig ledelse, som er præget af negativ interpersonel dynamik, kan i væsentlig grad påvirke dit emotionelle velvære.
  Konstant eksponering for negativitet, konflikter eller mangel på støtte og tillid kan føre til kronisk vrede og et negativt syn på arbejdet.
 7. Personlige faktorer: Det er vigtigt at overveje personlige faktorer, der kan bidrage til din vrede på arbejdet.
  Eksterne stressfaktorer, uløste personlige problemer, eller vanskeligheder med at håndtere følelser helt generelt, kan smitte negativt af på arbejdet og gøre dig mere modtagelig over for vredesudløsere/triggere.
  Der skal måske ikke så meget til, før du bliver påvirket af noget, der gør dig ophidset og vred.

Problem-løsning

Imidlertid er det ikke tilstrækkeligt kun at se på, hvad der har forårsaget og bidrager til din vrede.
Selvfølgelig er det en god idé at gøre noget aktivt ved udløserne af vreden, men det vigtigste er faktisk at lære at sætte grænser og håndtere sin egen vrede.
Måske skal der ryddes op i fortiden, hvor lignende hændelser kan være dem, der trigger vreden nu.

Når man målrettet gennem en periode har arbejdet med sin vrede sammen med fx en coach, vil man oftest opdage, at dét, som tidligere triggede, ikke længere har samme negative indflydelse på humøret, vredesudbruddene eller selvværdet.
Man er blevet mere rummelig, det vil sige at der skal meget mere til, før man farer op i det røde felt.

Endvidere er det også vigtigt at få lagt nogle nye strategier, så adfærdsmønstrene kan ændres.
Nyt input giver helt automatisk et andet output.

Naturligvis er det en god idé at reflektere lidt over, hvad der har skabt vreden, fordi det kan hjælpe med at forstå de grundlæggende årsager til vreden, men det giver sjældent varige løsninger på problemerne.

Afhængigt af din situation kan det måske være en overvejelse at diskutere dine bekymringer med en betroet kollega, din leder eller en coach for at løse og håndtere dét inde i dig, der forårsager vreden og gør dit liv besværligt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *